beshankovichi.by

Информационный портал

Социальные сети:

Новости Бешенковичей Общество

29.03.2024 19:35

134 просмотра

0 комментариев

Сёння — Дзень памяці Ніла Гілевіча

У 2003–2013 гадах выйшаў 23-томны збор твораў пісьменніка. Творы Гілевіча перакладаліся на шматлікія мовы. На яго вершы напісалі музыку Мікалай Аладаў, Анатоль Багатыроў, Яўген Глебаў, Эдуард Зарыцкі, Леанід Захлеўны, Ігар Лучанок і інш.

Апошнія нашы сустрэчы адбыліся ў ліпені 2015 года. Па папярэдняй дамоўленасці з Нілам Сымонавічам 2 ліпеня я прапанаваў яму спіс з 63 пытанняў на розную тэматыку — з тым, каб ён прадумаў на іх адказы. На некаторыя пытанні ён адным-двума словамі ці кароткімі сказамі паспрабаваў адказаць, зрабіўшы надпісы алоўкам зверху. Пасля няспешна прайшоўся па ўсім тэксце і пад мой запіс даў пэўныя каментарыі да сваіх лапідарных адказаў, удакладніўшы і пашырыўшы некаторыя з іх.

Прапаную ўвазе чытачоў асобныя з гэтых адказаў.

— Ніл Сымонавіч, якім абставінам ці асобам вы асабліва ўдзячны за тое, што звязалі свой лёс з літаратурай?

— Тарасу Шаўчэнку, Янку Купалу, Якубу Коласу, Максіму Багдановічу, Францішку Багушэвічу.

— Як вы лічыце, ад каго вам у спадчыну перадаўся мастацкі дар, паэтычны талент?

— Думаю, што ад дзеда па маме — Мікалая Давыдавіча Рулькевіча.

— Што забяспечыла паступальнае развіццё вашага таленту? Як вы спасцігалі сакрэты паэтычнага майстэрства?

— Чытаннем паэзіі вялікіх — перш за ўсё.

— Ніл Сымонавіч, у свой час мяне моцна ўразілі вашы зборнікі «Бальшак» (1965) і «Перазовы» (1967). Прыгадайце, калі ласка, чым быў абумоўлены, як узнік прысвечаны Максіму Танку вянок санетаў «Нарач», які ўвайшоў у апошні з іх? Дзе, пры якіх абставінах вы яго стваралі? Чаму вы вырашылі прысвяціць Максіму Танку не верш, не паэму, не нарыс, а менавіта вянок санетаў?

— Убачыў, што Максім Танк — пясняр Нарачы.

— З гадамі, назапашаным досведам, набытым майстэрствам вам вершы пісаць лягчэй ці цяжэй?

— Цяжэй! Бо пачуццё адказнасці большае.

— Вы апублікавалі 35 зборнікаў вершаў (акрамя кніг выбранага), 16 кніг паэтычных і празаічных перакладаў, 13 кніг па літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы, 8 кніг эсэістыкі і публіцыстыкі. Такога творчага набытку не мае ніводзін беларускі літаратар! Якая з кніг для вас самая адметная, самая дарагая? Якая з іх далася вам асабліва цяжка і пакутна? Чаму?

— Раман «Родныя дзеці».

— Што вам не падабаецца ў сваёй паэзіі?

— Асобныя творы, асабліва з ранніх.

— Што б вы назвалі сваёй самай вялікай творчай і жыццёвай удачай?

— Шлюб з Нінай Іванаўнай.

— Каго вы лічыце сваім галоўным чытачом?

— Настаўнікаў.

— Якую падзею ў сваім жыцці вы лічыце самай важнай, самай галоўнай?

— Нараджэнне сына.

— Калі вы адчувалі сябе найбольш свабодным?

— Калі пісаў!

— З кім вы блізка сябравалі ў ранейшыя часы? Хто вашы сябры зараз?

— З Быкавым. Іх многа.

— Чаго вы не зможаце дараваць чалавеку?

— Здраду!

— Назавіце, калі ласка, пяць найбуйнейшых пісьменнікаў у гісторыі беларускай літаратуры, якія, на вашу думку, аказалі самы значны ўплыў на яе развіццё.

— Багушэвіч, Купала, Колас, Багдановіч, Гарэцкі.

— У чым заключаюцца вашы галоўныя жыццёвыя каштоўнасці?

— Вернасць Радзіме, народу.

Я ўдзячны Нілу Сымонавічу Гілевічу за ўрокі шчырасці, дабрыні і высакароднасці. Гэта быў вялікі патрыёт Беларусі, выдатны паэт, чалавек вялікага, нераўнадушнага сэрца, да канца верны свайму высокаму духоўна-маральнаму і грамадзянскаму абавязку.

Мікола МІКУЛІЧ

https://zviazda.by/be/news/20161004/1475568365-gutarki-z-nilam-gilevicham

Последние новости